GEBRUIKSVOORWAARDEN DASHL CLUB (Abonnement)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website www.dashl.nl (de "Website"), de abonnementsdienst die op de website wordt aangeboden (het "Abonnement" ook wel "Dashl Club", "Nails On Repeat" of "Brows On Repeat" genoemd indien naar een specifiek abonnement wordt verwezen), alsmede de dienst die onder het Abonnement wordt geleverd. Door de Website te gebruiken of een Abonnement aan te vragen via de Website, accepteer je de voorwaarden en ga je ermee akkoord hieraan gebonden te zijn. Als je de voorwaarden niet accepteert, kan je geen Abonnement aanvragen via de Website.

INFORMATIE OVER ONS
Dashl B.V., CCI: 86630865 Adres: Hullenbergweg 278-308, 1101BV Amsterdam Zuidoost

2. TOEPASSING EN BINDENDE PERIODE
2.1 Je kunt een Abonnement aangaan als je minimaal 18 jaar oud bent.
2.2 Nadat je een Abonnement via de Website hebt aangevraagd, bevestigen wij de ontvangst door een bericht te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. Het kan tot 24 uur duren voordat het abonnement geactiveerd is.
2.3 Om Abonnee te worden, moet je een account aanmaken op Dashl, onze gebruiksvoorwaarden accepteren en een profielfoto uploaden. Het abonnement is strikt persoonlijk.
2.4 Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen geen overeenkomst met je aan te gaan.
2.5 Nails On Repeat wordt aangeboden in twee verschillende abonnementsvormen; Miss Flexible en Queen All Year.
2.6 Miss Flexible heeft geen vaste bindende periode. Het abonnement wordt maandelijks automatisch verlengd tot het afloopt. Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen voordat een nieuwe maandtermijn ingaat. Verkrijgbaar in het volgende: Miss Flexible - Base Geldt voor alle Beauty Bars van Dashl in Nederland. Miss Flexible - Plus Geldt voor alle Beauty Bars van Dashl in Nederland en wereldwijd (Duitsland, Zweden). Als je in een ander land wilt boeken, moet je contact opnemen met hello@dashlbeauty.com en wij zullen je helpen met de boeking.
2.7 Queen All Year: twaalf (12) maanden bindende periode. Geldt voor alle Beauty Bars van Dashl in Zweden. Deze vorm van abonnement heeft lagere maandlasten en je ontvangt een Dashl starterspakket met Nail Oil, Nail Rescue Serum en een Dashl Tote bag (totale waarde €…), daarnaast ontvang je 10% korting op dashlbeauty.com en een uitnodiging voor evenementen en voorrang op de lancering van nieuwe producten. Je kortingscode voor dashlbeauty.com wordt naar je gemaild in de bevestigingsmail. Queen All Year - Base Geldig bij alle Beauty Bar by Dashl in Nederland. Queen All Year - Plus Geldt voor alle Beauty Bars van Dashl in Nederland en wereldwijd (Duitsland, Zweden). Als je in Duitsland of Zweden wilt boeken, moet je contact opnemen met hello@dashlbeauty.com en wij zullen je helpen met je boeking.
2.8 In bovenstaande abonnementsvoorwaarden (paragraaf 2.6 en 2.7) geldt het volgende: Je kunt maximaal drie vooraf geboekte behandelingen tegelijk actief hebben. Wanneer een behandeling is verstreken, kunt je een andere behandeling boeken, zolang het maximaal drie actieve boekingen tegelijk niet overschrijdt. De service is beperkt, zodat het niet te veel wordt gebruikt, omdat het niet wordt aanbevolen om te vaak manicurebehandelingen uit te voeren om de nagel niet te beschadigen. Hierdoor zijn per abonnee maximaal vier (4) behandelingen per maand toegestaan.
2.9 Bovenstaande abonnementsvoorwaarden (paragraaf 2.6 en 2.7) bevatten de volgende behandelingen uit onze behandellijst voor nagels:
 • MAN-icure
 • Klassieke manicure
 • OPI Gellak manicure
 • OPI Gellak manicure en -verwijdering
 • Nagelreparatie
 • Nailreparatie 2 nagels
 • 3. Brows On Repeat wordt aangeboden in twee verschillende abonnementsvormen; met of zonder bindende periode als volgt:

  a. Miss Flexible: Het abonnement wordt maandelijks automatisch verlengd tot het afloopt. Er geldt een opzegtermijn 30 dagen voordat een nieuwe maandtermijn ingaat.

  b. Queen All Year Twaalf(12) maanden bindende periode. Hierbij heb je lagere maandelijkse kosten, ontvang je een Dashl Tote, 10% korting op dashlbeauty.com en een uitnodiging voor evenementen en voorrang bij de lancering van nieuwe producten.

  3.1 Bij de abonnementsvoorwaarden (3a en 3b) geldt het volgende: je kunt maximaal drie vooraf geboekte behandelingen tegelijk actief hebben. Als een behandeling voorbij is, kan je een volgende behandeling boeken, zolang deze niet meer dan maximaal drie actieve behandelingen tegelijk omvat. De dienst is beperkt zodat er niet te veel gebruik wordt gemaakt van maximaal vier (4) behandelingen per maand per abonnee.
  3.2 Bovenstaande abonnementsvoorwaarden (paragraaf 3a en 3b) bevatten de volgende behandelingen uit onze behandellijst voor wenkbrauwen:

  Brow Express

  3.3 Dit artikel (3.3a en 3.3b) is alleen van toepassing op abonnees die zich vóór de datum 2022-05-10 hebben aangemeld voor de vorige Nail Club of Brow Club:
  a) Nail Club: De overeenkomst met Dashl Nail Club houdt in dat je één keer per maand, op basis van de door jou gekozen startdatum, een boekingscode kunt ontvangen die overeenkomt met twee "OPI Gellak Classic Manicure + Verwijdering"-behandelingen bij Dashl Beauty Bar. Uiterlijk op de dag die je als startdatum hebt gekozen, ontvang je een e-mail op het opgegeven e-mailadres met je boekingscode die geldig is vanaf de startdatum tot dezelfde datum volgende maand (ongeveer 30 dagen). Voor elke nieuwe periode wordt er een nieuwe code gemaild. Het abonnement is persoonlijk.
  b) Brow Club: De overeenkomst op Dashl Brow Club houdt in dat je, op basis van de door jou gekozen startdatum, een boekingscode kunt ontvangen die overeenkomt met een onbeperkt aantal "Brow Express"-behandelingen bij Dashl Beauty Bar. Uiterlijk op de dag die je als startdatum hebt gekozen, ontvang je een e-mail op het opgegeven e-mailadres met je boekingscode die geldig is vanaf de startdatum. De boekingscode is geldig totdat het abonnement wordt opgezegd. Het abonnement is persoonlijk.
  4. PRIJZEN
  4.1 Met uitzondering van duidelijke typefouten gelden de op de Website vermelde prijzen. Prijzen zijn inclusief BTW vermeld. Afwijkende prijzen aangekondigd tijdens verschillende activeringsperioden gelden slechts van tijd tot tijd zoals vermeld.
  4.2 De prijs voor een Abonnement bestaat uit een periodieke betaling (een maandelijkse betaling).
  4.3 Je bent gebonden aan de prijzen die van toepassing waren op het moment dat je het abonnement aanging, tenzij we je op de hoogte stellen van prijswijzigingen en je ons niet binnen 45 dagen vanaf de datum waarop dergelijke kennisgeving is verzonden, laat weten dat je de gewijzigde voorwaarden niet accepteert (waarbij het Abonnement onmiddellijk eindigt, met opzegtermijn van één maand).
  5. BETALING
  5.1 Door middel van het Abonnement verbind je je tot het betalen van de periodieke betaling tot het einde van het Abonnement.
  5.2 Bij inschrijving wordt de eerste betaling ingehouden. De startdatum van het abonnement wordt berekend vanaf de dag dat het actief wordt, dit is altijd binnen 24 uur vanaf het moment van registratie op werkdagen (feestdagen niet inbegrepen). Vervolgbetalingen worden doorgaans betaald op dezelfde dag als de ingangsdatum van elke kalendermaand (met uitzondering van feestdagen). Wordt je aanvraag echter niet ingewilligd (zie paragraaf 2.4), dan worden er geen kosten in rekening gebracht.
  5.3 Betaling kan alleen worden gedaan met een creditcard of bankpas (Visa, Mastercard & American Express) via het Stripe-betaalplatform op onze Website. Je stemt ermee in dat we de periodieke betaling van je creditcard of bankpas kunnen afschrijven zonder verdere goedkeuring totdat je jouw betalingsinformatie bijwerkt via jouw account op de website of door een bericht te sturen naar hello@dashlbeauty.com (met inachtneming van de tijd die we redelijkerwijs nodig hebben om de gegevens te wijzigen).
  5.4 Betaling van het Abonnement kan niet worden gedaan met een door ons uitgegeven vouchercode, creditcard of cadeaukaart. Je kunt het Abonnement niet combineren met andere aanbiedingen.
  5.5 Wij behouden ons het recht voor om een kredietrapport over jou te laten maken.
  5.6 De prijs van het Abonnement is elke maand hetzelfde, ongeacht of je de dienst wel of niet hebt gebruikt, ongeacht hoe vaak je de dienst wel of niet hebt gebruikt gedurende een maand. De prijs voor het abonnement is ook gelijk ongeacht of je op vakantie gaat, ziek bent of om een andere reden, of de stylist die je wilt boeken op vakantie of ziek is. Ook kunnen wij onder het Abonnement geen specifieke stylist garanderen. Zie ook paragraaf 7.2.
  6. LEVERTIJDEN
  6.1 Na ontvangst van een aanvraag voor een Abonnement wordt het Abonnement binnen 24 uur geactiveerd (als het een feestdag is, wordt de volgende werkdag geactiveerd). Een bevestigingsmail wordt verzonden naar het e-mailadres dat je eerder in de applicatie hebt ingevoerd. 6.2 Zodra je abonnement is geactiveerd, kunt je je behandelingen boeken via jouw Dashl-account op dashl.nl of in de app.
  7. JOUW BEZOEK
  7.1 Tijdens jouw bezoek aan de Beauty Bar by Dashl word je gevraagd je lidmaatschap aan de stylist te tonen in combinatie met je profielfoto in de Dashl app of op de Dashl website. Om je behandeling uit te kunnen voeren, moet je daarom een profielfoto op je Dashl-profiel hebben geüpload. Als je problemen hebt met het uploaden van een profielfoto, e-mail dan je foto naar hello@dashlbeauty.com en we helpen je. Als je jouw profielfoto en lidmaatschap niet aan de stylist ter plaatse laat zien, hebben wij het recht om je boeking te laten vervallen en worden de kosten van de geboekte behandeling in rekening gebracht.
  7.2 We kunnen geen specifieke stylisten garanderen en behouden ons het recht voor om de stylist op jouw geboekte tijd te wijzigen naar wat wij beschouwen als een gelijkwaardige stylist, zonder je hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Een verandering van stylist wordt niet geaccepteerd als annuleringsgrond als deze minder dan 24 uur voor het door jou geboekte behandeltijdstip plaatsvindt.
  7.3 Jouw Abonnement is persoonlijk en mag niet worden overgedragen aan een andere Partij. Als we wangedrag ontdekken, zoals het delen van het Abonnement met een andere partij, hebben we het recht om je de dienst te weigeren en te schorsen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat je een terugbetaling ontvangt.
  8. BEËINDIGING EN AUTOMATISCHE VERLENGING
  8.1 a) Zonder bindende periode: jouw Abonnement is een vast abonnement met maandelijkse verlenging, zonder bindende periode. Dit betekent dat jouw Abonnement telkens met één maand wordt verlengd als je het niet uiterlijk één (1) maand voor het einde van de lopende periode opzegt. Voorbeeld: Als je abonnement op de 12e van elke maand begint en je annuleert het, moet je ons uiterlijk de 12e maand ervoor op de hoogte stellen om je abonnement te beëindigen. Niet betalen geldt niet als opzegging.
  b) Met een bindende periode: je Abonnement loopt tot het einde van de bindende periode en gaat dan automatisch over naar een doorlopend vast abonnement met een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat je Abonnement na afloop van de bindende periode telkens met één maand wordt verlengd als je het niet uiterlijk één (1) maand voor het einde van de lopende periode opzegt. Voorbeeld: Als je abonnement op de 12e van elke maand begint en je annuleert het, moet je ons uiterlijk de 12e van maand ervoor op de hoogte stellen om je abonnement te beëindigen. Niet betalen geldt niet als opzegging. Je bent gedurende de gehele bindende periode aansprakelijk voor betaling. Als je nog een bindende periode op je Abonnement hebt en toch van tevoren wilt opzeggen, kun je een eindafrekening met een totaalbedrag voor de resterende periode naar je toegestuurd krijgen.
  8.2 Je annuleert het Abonnement door ons een e-mail te sturen op hello@dashlbeauty.com.
  8.3 De opzegtermijn is één maand. Als je het Abonnement niet opzegt in overeenstemming met artikel 8.1, wordt het Abonnement automatisch verlengd. Indien je een bindende periode op het Abonnement heeft, geldt de bindende periode en daarna een opzegtermijn van één maand conform paragraaf 8.1.
  9. HERROEPINGSRECHT

  De wet bepaalt dat de consument een herroepingsrecht heeft van 14 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. De wet voorziet echter in een uitzondering waardoor het herroepingsrecht niet geldt indien de uitvoering van de dienst is begonnen en de consument hiermee heeft ingestemd. Jouw Abonnement gaat direct in als wij je Abonnement hebben geactiveerd en daarmee is je herroepingsrecht verdwenen. Door te betalen voor het Abonnement ga je akkoord met deze voorwaarde doe je afstand van het herroepingsrecht bestaat nadat het Abonnement is geactiveerd.

  10. BEVRIEZING
  10.1 Indien je jouw abonnement wilt bevriezen vanwege bijvoorbeeld een verhuizing, vakantie, ouderschapsverlof of een langere ziekte, dien je dit schriftelijk te doen via e-mail naar hello@dashlbeauty.com. De e-mail moet informatie bevatten over hoe lang (maximaal drie maanden). De bevriezing gaat van kracht vanaf het moment dat je een antwoord van Dashl ontvangt waarin je verzoek tot bevriezing wordt bevestigd.
  10.2 Je kunt je Abonnement tussen één en drie maanden bevriezen. Het is slechts één keer per jaar mogelijk om het abonnement te bevriezen. Bij bevriezing wordt ook de bindende periode met dezelfde tijd verlengd. In bijzondere omstandigheden kunt je langer bevriezen als je documentatie en certificaten overlegt waaruit dit blijkt.
  10.3 Bevriezing van het Abonnement dient schriftelijk te gebeuren via e-mail hello@dashlbeauty.com uiterlijk veertien (14) dagen voordat het Abonnement wordt verlengd naar een nieuwe maand. Je kunt een Abonnement tijdens een bevriezingsperiode niet opzeggen, dit kan ten vroegste wanneer het Abonnement weer is gestart. Wil je tijdens de bevriezingsperiode opzeggen, dan begint de opzegtermijn vanaf het einde van de bevriezing.
  11. ANNULERING
  Een no show betekent dat je niet op de behandeling bent verschenen en je behandeling niet uiterlijk 24 uur voor de behandeling heeft afgezegd. Dashl past een 24-uurs omboekings- en annuleringsbeleid toe, dit geldt strikt voor alle abonnees en klanten. Als je niet uiterlijk 24 uur van tevoren annuleert en niet komt opdagen op je geboekte tijd, betaalt je de reguliere prijs voor je behandeling, oftewel de volledige behandelprijs. Deze kost wordt aan je gefactureerd. Bij herhaalde No-shows (3 keer) word je veertien (14) dagen geschorst voor het boeken van een afspraak, naast het betalen van de volledige behandelprijs per gemiste behandeling.
  11.1 Nails on Repeat: je kunt je boeking tot 24 uur voor de behandeling kosteloos annuleren of wijzigen. Annuleer je minder dan 24 uur voor de behandeling, dan brengen wij de volledige kosten van de behandeling per gemist bezoek in rekening. Deze kosten worden aan je gefactureerd.
  11.2 Brows On Repeat: Als je minder dan 24 uur voor de behandeling annuleert, brengen we €… per gemist bezoek in rekening. Deze kosten worden aan je gefactureerd.
  12. REDENEN VOOR ANNULERING
  Als de nakoming van onze verplichtingen aanzienlijk wordt belemmerd of verhinderd door omstandigheden die we niet in de hand hebben, zoals arbeidsconflict, brand, blikseminslag, terroristische aanslag, gewijzigde grondwet, overheidsingrepen en fouten of vertragingen in de dienstverlening van onderaannemers als gevolg van hier vermelde omstandigheden , vormt dit een vrijstellingsgrond die het vervroegen van het tijdstip van nakoming en vrijstelling van schadevergoeding en andere sancties met zich meebrengt. Dit mag echter geen beperking vormen voor jouw rechten op grond van de Consumer Purchase Act of een ander dwingend voorschrift.

  13. WEBSITES VAN DERDEN
  De website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door een van onze partners, adverteerders of maatschappijen of door een andere derde partij. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van dergelijke websites of voor de goederen of diensten die daar worden aangeboden.

  14. BERICHTEN
  Berichten aan ons moeten worden verzonden naar hello@dashlbeauty.com of in de chat op www.dashl.nl. Berichten aan jou worden verzonden naar het e-mailadres of postadres dat je hebt ingevoerd of gepubliceerd op de Website.

  15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  15.1 Wij of onze licentiegevers bezitten alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en al het materiaal dat op de Website is gepubliceerd. Deze werken zijn auteursrechtelijk beschermd en al deze rechten zijn voorbehouden.
  15.2 Je mag een kopie afdrukken voor persoonlijk gebruik en fragmenten downloaden van pagina's op de Website. Je mag echter geen enkel deel van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst een licentie van ons of onze licentiegever te verkrijgen.
  15.3 Door het Abonnement geef je ons een onherroepelijk recht om te citeren uit de opmerkingen over ons, de producten of de Abonnementen die je achterlaat op de website, blog of sociale media en de citaten te gebruiken op onze site, op sociale media en in andere marketing.
  16. AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN
  Wij hebben het recht van tijd tot tijd aanvullingen en wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Je bent gebonden aan de voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat je het Abonnement aanvraagde, tenzij we je op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en je ons niet binnen 45 dagen na de datum waarop een dergelijke kennisgeving is verzonden, laat weten dat je dergelijke gewijzigde voorwaarden niet accepteert (waarbij het abonnement afloopt, met een opzegtermijn van één maand).

  17. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
  Je mag je rechten of verplichtingen onder het Abonnement niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen onze rechten of verplichtingen onder het Abonnement echter op elk moment tijdens de abonnementsperiode overdragen.

  18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHIL
  Het abonnement en de voorwaarden ervan worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de Zweedse wetgeving. Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of het Abonnement zullen worden bepaald door een algemene rechtbank.